Kapasitetsproblemer på enkelte gravplasser

Kapasitetsproblemer på enkelte gravplasser

Det er store plassmangler ved gravplassene i sentrum (Steinkjer gravlund) og på Mære.
Vi er nå i gang med å foreta en kartlegging over eksisterende forhold og jobber med å få frigjort gamle gravsteder. I tillegg er det en rekke gravsteder hvor  vi ikke har opplysninger om fester/ansvarlig for gravstedet.

I første omgang vil de gravstedene hvor det manger fester/ansvarlig for gravstedet bli merket med en liten pinne med oppfordring om å kontakte Kirkevergen. Skulle en slik pinne være på ett av gravstedene DU har kjennskap til, vennligst ta kontakt med oss. Det vil ikke være noen økonomiske krav som legges på bordet. Vi vil rett og slett bare få kontakt for å få oppdatert vårt datasystem.

I h.h.t. forskriftene for gravplassene i Steinkjer kommune vil det ikke være mulig å få festet et gravsted mer enn 50 år etter siste gravlegging. Per i dag er ikke denne forskriften blitt håndhevet så strengt, men vi ser oss nå nødt til å gjøre noe med dette.

Se forøvrig en annen nyhetssak for å finne oversikt over de gravplassene vi i første omgang ønsker informasjon om.

Oppslag i Trønder-Avisa, 20. september 2017