Vedtekter for gravplassene i Steinkjer kommune

Vedtekter for gravplassene i Steinkjer kommune

Høsten 2017 vedtok Steinkjer kirkelige fellesråd reviderte vedtekter for gravplassene i kommunen. De nye reviderte vedtektene er ikke vesentlig endret fra tidliger, men er tilpasset i henhold til dagens lovverk – samt en (forhåpentligvis) forenkling av språket.

Vedtektene kan du lese online eller laste ned her