Gravminner som er skeive eller har veltet

Gravminner som er skeive eller har veltet

Det har vært lite tele i bakken denne vinteren, men på tampen av vinteren slo det ned i bakken. Denne telen har nå, mer eller mindre, løsnet fra bakken og det medfører at en rekke gravminner blir skeive eller rett og slett velter. I tillegg har kraftig vind faktisk påvirket en rekke gravminner også – spesielt der det har vært lite tele.

I henhold til bl.a. «Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften)» §26 – Sikring, heter det:

Eieren (fester) er ansvarlig for at gravminne ikke er i forfall, til sjenanse eller til fare for dem som ferdes på gravplassen. Når fellesrådet finner det nødvendig, skal eieren (fester) varsles med pålegg om å bringe gravminnet i overensstemmelse med de krav som er stilt i forskrift og vedtekter. Dersom eieren unnlater å etterkomme slikt pålegg eller det er uvisst hvor eieren befinner seg, kan fellesrådet sette i verk tiltak som er nødvendig for å bringe gravminnet i orden, herunder fjerne gravminnet.

Gravminner som er i ferd med å velte kan utgjøre en fare for besøkende og slike vil bli lagt ned av gravplassforvaltningen der vi finner det nødvendig.

Vi ber eksisterende festere av gravsteder ved våre gravplasser om å foreta en kontroll av gravminnene og få disse utbedret hvis de er i ferd med å velte (begravelsesbyrå, steinindustri m.fl. kan bidra med dette).

Ansatte ved gravplassforvaltningen har ikke kapasitet til å utføre oppretting av gravminner våren 2019.