Plannering/pussing av grav (etter begravelse)

Plannering/pussing av grav (etter begravelse)

Ved kistebegravelse vil det alltid være overskudsmasse som legges over graven – i form av en tilpasset jordhaug. Denne må nødvendigvis få ligge en stund til jorda har satt seg tilstrekkelig. Dette vil variere litt fra gravplass til gravplass pga ulike jordtyper/jordforhold.

Som en hovedregel vil det, i sommerhalvåret, gå 2-3 måneder før graven kan planeres (pusses og tilsås med plenfrø).

Gravlegging som skjer sent på høsten og i vinterhalvåret vil ikke bli planert før til våren.

Her forsøker vi så godt vi kan å være ferdig før 17. mai

Det vil alltid være klokt å vente med montering av gravminne til etter at graven er planert/pusset. Spesielt gjelder dette nye graver og graver hvor evt. opprinnelig sokkel er midlertidig fjernet. Erfaringsmessig vil det lett oppstå forskyvninger i grunnforholdene og gravminnet blir skeivt.

Det bør også nevnes at enkelte steder opplever vi at eksisterende gravminner, i umiddelbar nærhet til den benyttede graven, også kan påvirkes ved at gravminnene blir skjeve. Dette vil bli rettet opp så snart planering/pussing av den benyttede graven er utført.

Visnede blomster/kranser som er lagt på graven er i utgangspunktet pårørende oppgave å fjerne, men er vi i nærheten og ser slik, vil vi selvsagt fjerne det.