Vårdugnad på gravplassene

Vårdugnad på gravplassene

Også i år inviterer alle soknene til vårdugnad på våre gravplasser. Her er en oversikt over de aktuelle datoene.
Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer, så følg med på vår nettside og på de ulike soknenes Facebook-sider.

Vårdugnad Bodom: mandag 29. april fra kl. 17:00