Vårpuss ved Følling gravplass

Vårpuss ved Følling gravplass

I år ble det en litt kraftigere vårpuss ved Følling gravplass.
Etter en del jobbing med bl.a. bårehuset i vinterhalvåret var det tydelig behov for en kraftig opprusting av uteområdet – så dermed var det bare å gå løs på gangvegen !