Trefelling ved For gravplass

Trefelling ved For gravplass

Alt har sin tid….så også gamle trær.
Denne uka har Steinkjer By og Bygdeservice drevet med hogstarbeid på For gravplass.

Noen finner dette dramatisk mens andre applauderer. Når det kommer til trefelling på gravplasser så er det ofte mye følelser knyttet til dette. Men som sagt, alt har sin tid.

Alle de trærne som nå er blitt tatt ned har vært modne for hogst i en lengre periode, noe som også vises godt når trærne nå er tatt ned. Råteskade i kjerneveden på alle trær. Da er det nok bedre å ta dem ned mens leken er god. Ingen vil ha trær som faller over ende pga sterk vind eller tung snø. I tillegg skal det være trygt å bevege seg på gravplassen.

Kirkebygget kommer nå mer til syne. Dette praktbygget, som er tegnet av selveste slotsarkitekt Hans Ditlev Franciscus von Linstow, fortjener å bli vist fram. Oss bekjent, er For kirke kun en av tre stein/mur – kirker som er oppført etter slotsarkitektens tegninger. Det er jo noe å være stolt av !

Når Steinkjer By og Bygdeservice har gjort ferdig jobben, og vinteren er over, vil vi gå løs på grusgangen fra porten og vestover på gravplassen. Her må det til en ny grusgang/vei og etter hvert får vi se litt på ny beplantning.
I mellomtiden gleder vi oss over at blodbøken nå er kommet mer til heder og verdighet, og vi ser frem til at den nå skal vokse seg større og kraftigere.