Historisk hjørne opprettet ved Steinkjer gravplass

Historisk hjørne opprettet ved Steinkjer gravplass

Ved Steinkjer gravplass (eller Steinkjer gravlund som det også kalles) er det i løpet av august/september 2017 blitt opparbeidet et område for å ta vare på «verneverdige gravminner». Gravminnene er ikke direkte vernet som følge av eksisterende lovverk, men vi ønsker like vel å ta vare på dem for å ivareta noen av gravminnene fra de ulike epokene ved gravplassen.

Det historiske hjørntet – som vi muligens kan definere som et lapidarium – er anlagt i det sør-vestlige hjørne av gravlunden. Vi håper og tror besøkende ved gravlunden vil sette pris på den lille minneparken vi her har anlagt.

Her finner du en kort bildefortelling som viser arbeidet fra start til mål