Gravsteder uten kjent fester (oppdatert)

Gravsteder uten kjent fester (oppdatert)

Her på vår hjemmeside er det nå lagt ut liste over forfalte graver/gravfester der vi mangler opplysninger om fester.

Vi ønsker publikums hjelp til å komme med opplysninger som kan hjelpe oss med å identifisere evt. slektninger av de begravede, slik at vi kan få klarhet i festeforholdet. I henhold til gravplassvedtektene kan gravstedene slettes etter utløp av gravens fredningstid (20 år) og deretter bli omdisponert såfremt festeavgiften ikke blir betalt. Det er viktig å merke seg at evt. utestående festeavgift IKKE vil bli innkrevd i disse tilfellene. Her er vi ute etter å få ryddet opp både i vårt interne datasystem samt på gravplassene.

I henhold til «Vedtekter for gravplassene i Steinkjer kommune» er det ikke anledning til å feste et gravsted mer enn 50 år etter siste gravlagte, såfremt det ikke foreligger tungtveiende grunner til dette. På mange av våre gravsteder finner vi i dag en rekke eldre graver og vi er nå i gang med å foreta en opprydding.

Benytt følgende tabell til å søke i listen over gravsteder hvor fester/ansvarlig for gravstedet mangler.

Ta kontakt med Steinkjer kirkekontor på tlf 74 14 57 00 eller e-post: post@steinkjer.kirken.no hvis du kan bidra med opplysninger

Litt forklaring av tabellen. Gpnr = Gravplassnummer
01= Steinkjer, 02= Egge, 03=Mære, 04=Beitstad/Bartnes, 05=Skei, 06=Henning, 07=Bodom, 08=For, 09=Kvam og 10=Følling.
Deretter er det feltnr, gravrekke og gravnummer.
Gpnr.felt.rad.nummer danner tilsammen en grav id, f.eks. 02.GP.01.001, som er graven til Willy Deton.

—— Tabellen er per tiden under oppdatering—–