Planting på gravsted

Planting på gravsted

I «Vedtekter for gravplassene i Steinkjer kommune» heter det bl.a.

Plantefelt og stell av grav

6.1 Enhver som har ansvar for gravsted har rett og plikt til å stelle gravstedet. Plantefelt som ikke beplantes og stelles skal tilsås av den som har ansvar for graven.

6.2 Foran gravminnet kan det opparbeides et plantefelt i gravminnets bredde i plan med bakkenivå. Plantefelt kan ikke stikke lengre frem enn 60 cm målt fra bakkant av gravminnets sokkel.

6.3 Fester kan inngå avtale om opparbeiding og stell av plantefelt med Steinkjer kirkelige fellesråd. Det foreligger egne tilbud og takster for disse tjenestene.

6.4 Vekster skal ikke overstige gravminnets høyde, ikke være bredere enn gravminnets bredde  eller gå ut over plantefeltet. Planting i bakkant av gravminne (baksiden) er ikke tillatt.

Fester er ansvarlig for dette med mindre stellavtale er inngått. Steinkjer kirkelige fellesråd kan beskjære plantninger til tillatte mål og fakturere den ansvarlige for arbeidet.

§ 7 Plantemateriale

7.1 Planter, kranser og liknende materiale som brukes ved gravferd eller pynting av grav og som ender som avfall, skal i størst mulig grad være komposterbart.

7.2 Fjerning av gravutstyr, beplantning mv kan på bestilling utføres av Steinkjer kirkelige fellesråd, på festers regning.

Eksempler på uheldig (og «ulovlig») planting ved gravminne