Betalingssatser gjeldende fra 1. januar 2017

Betalingssatser gjeldende fra 1. januar 2017

Betalingssatser for festeavgift

Merk at med begrepet kistegrav menes én enkelt grav. Normalt er det to graver knyttet til ett feste. Dette utløser dermed festeavgift for to kistegraver (dobbel sats).

Det er også mulig å sette ned urner i en eksisterende kistegrav, totalt er det plass til 8 urner per kistegrav.
For urnegraver er det plass til 4 urner. Antall urner i graven(e) innvirker ikke på festeavgiften. Festeavgiften kan tolkes som en «tomteavgift»

Type festeavgiftPris per år
Festeavgift for kistegravkr 200,-
Festeavgift for urnegravkr 100,-
Avgifter for festeavgift fastsettes av kommunestyret hvert år i desember

Betalingssatser for kremasjon

Gjeldende betalingssatser for kremasjon er som følger

TilhørighetPris
Innbyggere bosatt i Steinkjer kommunekr 2 500,-
Innbyggere bosatt utenfor Steinkjer kommunekr 5 500,-
Avgifter for kremasjon fastsettes av kommunestyret hvert år i desember

Planting og stell av gravsted

Fester/ansvarlig for grav kan inngå avtale med Steinkjer kirkelige fellesråd om årlig stell av grav. Avtalen skal være skriftlig og angi kontraktstid og omfanget av stellet i forhold til fastsatte tilbud. Avtale om gravstell skjer til den til enhver tid fastsatte betalingssats. Betalingssatser  fastsettes årlig gjennom fellesrådet budsjettvedtak. Utførelse av gravstell betinger forskuddsbetaling og faktura utsendes tidlig på året og i forkant av at selve gravstellet utføres.

KategoriPris per år
Planting og stell av gravstedkr 1 600,- (inkl. mva)

Årlig stell av gravsted består av:

  • Planting av vårblomster (som regel i starten av mai)
  • Planting av sommerblomster
  • Planting av høstblomster
  • Vanning og vedlikehold gjennom vekstsesongen

Kontrakt for inngåelse av stellavtale ligger her

Avgift for stell av grav fastsettes årlig av Steinkjer kirkelige fellesråd