Etterlyser evt. fester

Etterlyser evt. fester

Vi har noen gravminner ved Beitstad gravplass som står i fare for å bli fjernet.
Festeforholdet utløpte for en god del år tilbake og vi har ingen person knyttet til feste av disse gravene

Som et lite prøveprosjekt tester vi nå ut å legge en liten etterlysning her på vår nettside.
Har du kjennskap til gravminne under, så ta kontakt med oss.

Grav: 04.9.02.002:

 

Foto er hentet fra Slekt og Data, Gravminner i Norge

Har du informasjon om gravstedet ta kontakt med Steinkjer kirkelige fellesråd, gravplassadministrasjonen,
ved Per Ivar Nicolaisen (74 14 57 12)