Kontakt

Kontakt

Gravplassene i Steinkjer kommune administreres av Steinkjer kirkelige fellesråd

Telefon – sentralbord
74 14 57 00

E-post: post@steinkjer.kirken.no


Besøksadresse:
Steinkjer kirkelige fellesråd
Skolegata 14
7713 Steinkjer


Postadresse:
Steinkjer kirkelige fellesråd
Postboks 3043
7709 Steinkjer


Fakturaadresse:
Steinkjer kirkelige fellesråd
Fakturamottak
Vennalivegen 7
7670 Inderøy