Ord og uttrykk

Ord og uttrykk

I forbindelse med gravplasser benyttes en del ord og uttrykk som kanskje trenger en forklaring. Her er en oversikt over de viktigste

Feste
Å feste en grav betyr å leie areal til graven. Feste av grav kan bare skje ved dødsfall. En eksisterende grav kan festes i inntil 50 år etter siste gravlagte (kiste/urne).

Fester
Den som er “leietaker” er en person som har ansvar for gravstedet og som står som eier av gravminnet (grav-stein). Avtalen er skriftlig. Festeansvaret kan overføres til en annen person. Dette skal skje skriftlig og god-kjennes av Steinkjer kirkelige fellesråd.

Festeavgift
Festeavgift fastsettes av kommunestyret i desember hvert år og er en “leieavgift” for grav. Gjeldende satser er kr 200,- per år for kistegrav og kr 100,- per år for urnegrav.
Fra 2017 sendes det ut krav om festeavgift hvert 5. år. Det betales ikke festeavgift for frigrav (se under). Festeavgift bestemmes av areal, ikke antall gravlagte i graven.

Fredningstid
Fredningstiden til en grav er bestemt av gravferdsloven og er på 20 år. Dette gjelder både kistegrav og urnegrav.
Men urne kan nedsettes i en kistegrav innenfor fredningstiden.

Frigrav
Ved første gangs bruk av en grav (kiste/urne) betales det ikke festeavgift de første 20 år. Dette benevnes som en frigrav.

Ulike gravtyper

For kistegraver har vi tre ulike varianter:

  • Enkel kistegrav
  • Enkel kistegrav med dobbel dybde 
(plass til to kister i høyden)
  • Dobbel kistegrav 
(to kister ved siden av hverandre).

Velger man dobbel kistegrav, må man betale festeavgift for den ubrukte, reserverte, graven fra dag én.

Urnegraver utgjør halvt areal av en kistegrav og kan romme inntil 4 urner per feste.

Anonym urnegrav (kun Steinkjer gravplass). Her er det ingen navnede minnesmerker, pårørende vet ikke eksakt hvor graven er og det inngås ikke festeforhold.

Navnet urnelund?
En navnet urnelund er et større areal på gravplassen der flere urner plasseres i et felt med felles gravstein/minnesmerke der navnet på de avdøde vises. Dette har vi per i dag ikke i kommunen, men det jobbes med å anlegge navnet urnelund ved Egge gravplass i 2018.