Urne fra andre krematorier

Urne fra andre krematorier

Hvis den avdøde ble kremert fra et annet krematorium enn Steinkjer, men skal settes ned ved en av våre gravplasser, ber vi deg om å ta kontakt med oss per telefon 74 14 57 00.

Vi trenger da informasjon om:

  • Avdødes navn
  • Personnummer
  • Dødsdato
  • Dødskommune
  • Navn på kirke der en evt. seremoni fant sted
  • Navn på den som har underskrevet begjæringen om kremasjon

I tillegg må vi vite:

  • Hvilken gravplass urnen skal settes ned på
  • Hvilken grav som skal benyttes evt. om det skal være et nytt gravsted
  • Hvis eksisterende grav, navn på fester av gravstedet

Vi vil da ta kontakt med det aktuelle Kirkelige fellesråd / krematorium og begjære urnen utlevert til oss. Når urnen er ankommet Steinkjer vil du/dere bli kontaktet av oss for å avtale tidspunkt for urnenedsetting.