Våre gravplasser

Våre gravplasser

I Steinkjer kommune er det 15 gravplasser / kirkegårder

Gravplass navnSokn
Bartnes gravplassBeitstad sokn
Beitstad gravplassBeitstad sokn
Bodom gravplassOgndal sokn
Bolmset gravplassVerran sokn
Egge gravplassEgge sokn
Follafoss gravplassVerran sokn
For gravplassStod sokn
Følling gravplassFølling sokn
Henning gravplassHenning sokn
Kvam gravplassKvam sokn
Malm gravplassVerran sokn
Mære gravplassMære sokn
Skei gravplassOgndal sokn
Sela gravplassVerran sokn
Steinkjer gravlund

Steinkjer sokn


Klikk på kartet for å navigere